सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आ.व. २०७९/०८० का विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2079-05-03 2079-06-02
आ. व. 2078/079 को लागि वीज वृद्धि कार्यक्रमको लागि पुर्वधार विकास सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि प्रथम पटक प्रकाशित सुचना 2079-03-14 Closed !!!

प्रकाशनहरु

प्रस्ताव आवेदनको लागि निवेदन
प्रतिबद्धता पत्र
साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आवेदन फारम
रैथाने वाली संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आवेदन फारम
कृषि डायरी २०७८
अमेरिकन फौजी कीरा (FAW) पहिचान र व्यवस्थापन
बोर्डो मिश्रण तथा बोर्डाे पेष्ट बनाउने तरिका
आ व ०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुुस्तिका
प्रस्ताव आवेदनको लागि निवेदन
प्रतिबद्धता पत्र
साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव आवेदन फारम
रैथाने वाली संरक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आवेदन फारम
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम
स्थानीय कृषि उपज विक्री केन्द्र निर्माण सहयाेग कार्यक्रम
आलु खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम
४) बाँझाे जग्गामा खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्गजाकाे आ व २०७६-७७ काे स्विकृत कार्यक्रम (प्रदेश तर्फ)
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्गजाकाे आ व २०७६-७७ काे स्विकृत कार्यक्रम (संघ तर्फ)