सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
दररेट सहितको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा 2080-02-10 Closed !!!
विशेष वालि सूचना 2080-01-24 Closed !!!

प्रकाशनहरु

मौरी घार वितरण कार्यक्रमको प्रस्ताब ढाँचा
नयाँ बगैचा स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आवहान ढाँचा
मकै बिउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब ढाँचा
ग्रामिण पोषण सम्बन्धि आवेदन फारम
कृषि डायरी २०७८
अमेरिकन फौजी कीरा (FAW) पहिचान र व्यवस्थापन
बोर्डो मिश्रण तथा बोर्डाे पेष्ट बनाउने तरिका
आ व ०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति तथा तथ्याङ्क पुुस्तिका
मौरी घार वितरण कार्यक्रमको प्रस्ताब ढाँचा
नयाँ बगैचा स्थापना तथा क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आवहान ढाँचा
मकै बिउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्धन कार्यक्रमको प्रस्ताब ढाँचा
ग्रामिण पोषण सम्बन्धि आवेदन फारम
क्षेत्रफलका आधारमा तरकारी उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम
स्थानीय कृषि उपज विक्री केन्द्र निर्माण सहयाेग कार्यक्रम
आलु खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम
४) बाँझाे जग्गामा खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्गजाकाे आ व २०७६-७७ काे स्विकृत कार्यक्रम (प्रदेश तर्फ)
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्गजाकाे आ व २०७६-७७ काे स्विकृत कार्यक्रम (संघ तर्फ)