Total Notice: 42
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
नयाँ ब्लक विकस सन्चालन कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना 2080-12-16 Closed !!!
लिलाम सम्बन्धि सूचना 2080-11-03 Closed !!!
मकै विउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्द्धन आयोजना सम्बन्धि सूचना (दोश्रो पटक) 2080-10-29 Closed !!!
मकै विउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रवर्द्धन आयोजना सम्बन्धि सूचना 2080-09-27 Closed !!!
दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना 2080-09-18 Closed !!!
कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाको आ.व. २०८०/०८१ का लागि कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (पहिलो पटक प्रकाशित सूचना मिति: २०८०/०९/०३) 2080-09-03 Closed !!!
म्याद थप सम्बन्धि सुचना 2080-06-23 Closed !!!
आ.व. २०८०/०८१ को लागि विभिन्न वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम संचालनको लागि सूचना । 2080-05-25 Closed !!!
कागज-पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-03-13 Closed !!!
दररेट सहितको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा 2080-02-10 Closed !!!